Velkommen

Velkommen til grundejerforeningen Volden

Grundejerforeningen Volden byder dig velkommen i foreningen. Foreningen er oprettet i 1988, og vi er nu 93 husstande.

Kontingentet opkræves to gange om året. Første halvår skal betales senest den 1 april og andet halvår senest den 1 oktober. Nyhedsbrev med betalingsinformation uddeles ca. en måned før der skal betales. Kontingentet kan betales med netbank. Det er ikke muligt at betale via betalingsservice.

Kontingentet går hovedsageligt til betaling af:

  • Snerydning
  • Vedligeholdelse af fællesarealer
  • Opsætning af containere
  • Opsparing til asfaltkonto

Et servicefirma sørger for snerydning på fælles veje og stier, og græsslåning af fællesarealerne. Den enkelte husejer skal selv sørge for at vedligeholde den grønne kant, der grænser op til egen grund.

Med passende mellemrum opsættes containere til haveaffald. Bestyrelsen informerer gennem nyhedsbreve om de nærmere tidspunkter.

Da veje og stier er private og skal vedligeholdes af foreningen, er der oprettet en asfaltkonto.

Vedligehold af vejbelysningen varetages af SEAS/NVE, og i tilfælde af en defekt gadelampe kontaktes  SEAS/NVE, der udbedrer dette.

Ved problemer med kloakken, kontaktes Teknisk Forvaltning i Ringsted Kommune. Da kloak-problemer ofte er et fælles anliggende bedes du informere bestyrelsen om dette.

Mange har aftaler med naboen om at se efter huset, når man er bortrejst, og vi skal hermed
opfordre alle til nabohjælp.

Du er altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne hvis du har spørgsmål. Oversigt over bestyrelsesmedlemmerne finder du i husmappen her på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen